งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเทพรำจวน

ว่านเทพรำจวน Curcuma parviflora Wall.

ลักษณะ ต้น ใบ เหมือนขมิ้นแต่เล็กกว่า หัวคล้ายแห้วหมู มีรากเลื้อยไปเหมือนหญ้าคา เนื้อในหัวสีขาวนวล
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม เป็นว่านที่นิยมในทางเจ้าชู้ โดยเอาหัวว่านบดผสมกับขี้ผึ้งสีปาก แล้วเสกด้วย “มะอะอุ สัพพัสะ ถะปูชิตา สัพพะโก ตะวิทสังติ เอหิมะมะ อิธะเจตะโส ทัมหัง พันจหาหิ ถามะสาฯ” ไว้สำหรับทาปากเวลาพูดกับสตรี
หมายเหตุ ว่านนี้บางตำราเขียนว่า ว่านเทพรัญจวน ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก
คุณปิยะ รุ่งรืองเสาวภาคย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 84-85 เรียก ว่านเทพลำจวน
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 10
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 170
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 16 เรียก ว่านเทพรัญจวน
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :