งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเทพรำพึง

ว่านเทพรำพึง Curcuma parviflora Wall.

ลักษณะ ใบสีเขียวเล็กกว่าขมิ้น หัวเป็นไหล เมื่อแทงหน่อใหม่ๆ มีสีแดงเรื่อๆ ดอกเป็นสีเขียวเป็นชั้นๆ ตัวดอกสีขาว ส่วนเกษรสีเหลือง มีกลิ่นหอมดังกลิ่นน้ำมันดิน เนื้อของหัวสีขาวเรื่อๆ
สรรพคุณ ทางเมตตามหาเสน่ห์ ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล เป็นยอดว่านประเภทเสน่ห์เมตตามหานิยม
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 28
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :