งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเนรกันถีย์

เนรกันถีย์   Oryza  sativa  var.  glutinosa

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนกอข้าวในนา  แต่ใบมีสีดำครีบเขียว  ก้านใบเขียว

สรรพคุณ    ทางเสี่ยงทาย  มีคุณในการเลี้ยงไว้เสี่ยงโชค

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  มีหลายชื่อ  คือ  ข้าวเหนียวกัญญา  ข้าวเหนียวกันยา  ข้าวเหนียวดำ

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  199

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :