งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเปราะบ้าน

เปราะบ้าน   Kaempferia  galangal  L.

ลักษณะ  เป็นไม้ลงหัว  ใบหนาแต่ไม่แข็งมาก  รูปร่างรีปลายแหลม  กลมๆ ก็มี  หน้าใบสีเขียว  ท้องใบมีสีเขียว  หัวกลมเรียงต่อกัน  หัว  ใบมีกลิ่นหอมร้อน

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  กระทุ้งพิษให้ซ่านออกมาภายนอก  และแก้ปวดท้อง  ดอก  แก้เด็กนอนสะดุ้งผวา  ร้องไห้  และตาเหลือก   ต้น  ขับเลือดเน่าสตรี  หัว  แก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมเป็นพิษ  ใบสุมหัวเด็กแก้หวัดคัดจมูก  กินขับลมในลำไส้  ใบใช้เป็นผักสดกินได้  หัวปรุงเป็นเครื่องเทศสำหรับใส่แกงได้

หมายเหตุ   ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  เปราะหอม  เปราะหอมขาว

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  81

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  216

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :