งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเปราะป่า

เปราะป่า   Kaempferia  roscoeana  Wall.

ลักษณะ  เป็นไม้ลงหัว  แต่ชนิดนี้ใบกลมโต  ใบสีเขียวเข้ม  ริมขอบใบโดยรอบเป็นสีน้ำตาลแก่  ออกดอกเป็นสีขาว  หัวมีรสหอมร้อนขมจัด  ปรุงเข้าเครื่องแกงไม่ได้จะขมทั้งหม้อเลย

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  หัวแก้ไข้  ขับลมในลำไส้  และกระทุ้งพิษไข้ต่างๆ  ผสมกับหัวหอมตำให้ละเอียดสุมศีรษะเด็กแก้หวัดแก้กำเดา

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อ  คือ  เปราะเขา

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  217

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :