งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเผาะแผะ

เผาะแผะ   Kalanchoe  pinnata  [Lam.]  pers.

ลักษณะ  ใบยาวรีหนา  ริมขอบใบสีแดงเป็นจักรรอบๆ ใบ  ลำต้นขอบแข็ง  ออกดอกชูก้านขึ้น  มีลูกกลมยาวสีแดงเรื่อๆ  ภายในพองมีลมอยู่ข้างใน  เมื่อใบแก่จะร่วงหล่นลงมา  ถ้าคว่ำก็จะเหี่ยวแห้งไป  ถ้าหงายก็จะออกราก  แตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีก

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เอาใบมาโขลกให้ละเอียดมีเมือกพอกแก้ฝีทุกชนิด  แก้อักเสบฟกช้ำบวม  คั้นเอาน้ำจากใบผสมกับการบูร  ทาทูนวดแก้เคล็ดยอก  แก้กล้ามเนื้ออักเสบ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านไฟฆ้องสามย่าน  คว่ำตายหงายเป็น  ว่านนิลพัตร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  94

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  981

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :