งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรน้อย ต้นที่ 1

เพชรน้อย  มี 4 แบบ

1. เพชรน้อย    Stahlianthus  sp.

ลักษณะ  ต้นเหมือนขมิ้นแต่เล็กกว่ามาก เนื้อมีสีแดงเหมือนหัวข่า มีใบเหมือนขมิ้นหลังใบเขียว กลางใบและ ริมใบสีดำ

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  มีอานุภาพคงกระพันชาตรีชั่วเบา    เขี้ยวงาทุกชนิดกัดแทงไม่เข้า   ถ้าปลุกเสกให้ดีนำว่านนี้ติดตัวไปด้วยคงกระพันชาตรีต่ออาวุธทุกชนิด  ให้เอาหัว   ว่านเพชรน้อย  ว่านกระชายดำ  ว่านกระชายแดง  ว่านไพลดำ  บดเป็นผง  ปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดถั่วพู  ทาน เช้าเย็น  เป็นยาอายุวัฒนะ   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณดามษ์  เวบแมกโนเลียไทยแลนด์

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  4-5

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  85

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  28-29

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  280  เรียก ว่านเพชรน้อย อีกชนิด

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :