งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรน้อย ต้นที่ 2

2. เพชรน้อย    Stahlianthus  sp.

ลักษณะ  ต้นใบคล้ายขมิ้น  แต่เล็กกว่ามาก  สีเขียวล้วน  หัวกลมเล็ก

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  มีอานุภาพคงกระพันชาตรีชั่วเบา    เขี้ยวงาทุกชนิดกัดแทงไม่เข้า   ถ้าปลุกเสกให้ดีนำว่านนี้ติดตัวไปด้วยคงกระพันชาตรีต่ออาวุธทุกชนิด  ให้เอาหัว   ว่านเพชรน้อย  ว่านกระชายดำ  ว่านกระชายแดง  ว่านไพลดำ  บดเป็นผง  ปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดถั่วพู  ทาน เช้าเย็น  เป็นยาอายุวัฒนะ   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณดามษ์  เวบแมกโนเลียไทยแลนด์

พบในตำราของ

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  13  เรียก ว่านเพชรน้อยบางชนิด

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  43-44   เรียก  ว่านเพชรน้อยตัวเมีย

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  280

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :