งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรม้า

3. เพชรม้า  Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนขมิ้น  ร่องกลางใบสีเลือดหมู  แต่หัวเล็กกว่าขมิ้น (ว่านม้า)  งอสะดุ้งเหมือนคอม้า  (ยาวกว่าว่านม้า) หัวสีเหลืองอ่อน

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาอายุวัฒนะ  เอาหัวว่านมาตากแดดให้แห้ง  แล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง  กินเป็นยาอายุวัฒนะ  ใช้หัวฝนกับสุราหรือน้ำก็ได้  ฝนให้ข้นหน่อย  แล้วทาหัวเข่าลงไปถึงเท้า  เดินหรือวิ่งไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเลย

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  85

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  47  เรียก  ว่านเพ็ชรม้า

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  24

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  282

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  87   เรียก  ว่านม้า

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  998  เรียก  ว่านเพ็ชม้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :