งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรสังฆาต

เพชรสังฆาต   Cissus  quadrangularis  L.

ลักษณะ  ต้นเป็นเถาสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม  สีเขียว  มีข้อเป็นเปราะๆ  มีดอกเป็นช่อเล็กกลม  เมื่ออ่อนสีเขียว  เมื่อแก่สีแดง  ใบคล้ายใบตำลึง  ใบและดอกออกตามข้อ  ชอบขึ้นเลื้อยพันอยู่กับต้นไม้

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  และทางเล่นแร่แปรธาตุ  เป็นยาประสานกระดูก  ต้มกินแก้กระดูกแตกหักซ้น  กินแก้ริดสีดวงทวาร  และใช้ผสมกับยาอื่นๆ  รักษาโรคได้หลายชนิด  ต้มกับน้ำตาลสีรำหรือน้ำตาลกรวด  แก้ร้อนใน  ถอนพิษไข้ต่างๆ  แก้กระหายน้ำ  และยังใช้เป็นยาฆ่าปรอทตายเป็นกายสิทธิ์อีกด้วย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านสามร้อยข้อต่อ  ว่านสังขะฆาตขัน  แป๊ะฮวยหันขัดเช้า

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  46-47

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  25

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  285-286

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  46

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :