งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเพชรหึง ต้นที่ ๒

2. เพชรหึง   Grammatophyllum  speciosum  Blume.

ลักษณะ  เป็นกล้วยไม้ขนาดใหญ่  ลำต้นกลมยาวมีเกล็ดคล้ายเกล็ดงูออกมาเป็นข้อๆ  เมื่อเวลาแตกออกมาสุดลำนั้นใบตอนล่างจะล่วงหมด  เหลือแต่เพียงยอดเท่านั้น  ลำต้นคล้ายต้นอ้อย  มีดอกออกมาเป็นช่อแบบกล้วยไม้

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ลำต้นหั่นเป็นแว่นบางๆ ล้างน้ำให้สะอาด  ดองกับสุรากินเป็นยาขับลมในลำไส้  และบำรุงกำลัง   เถาใช้ฝนกับน้ำซาวข้าวดับพิษฝีต่างๆ ได้ดี  เอากากพอกปากแผลถอนพิษงูกัดได้ดี

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านงูเหลือม  กะตะพะขะนาย

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  6-7

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  12-13

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  12-13

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  23-25

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  288-289

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :