งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเมฆสิทธิ์

3. เมฆสิทธิ์  Curcuma  sp.

ลักษณะ  คล้ายขมิ้นแต่หัวเล็กกว่า   เนื้อในเหมือนมหาเมฆ  แต่เข้มกว่า

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาชักมดลูกเข้าอู่เร็ว  ใช้หัวหั่นเป็นแว่นดองกับสุรา  ให้หญิงคลอดบุตรใหม่ๆ กิน  เป็นยาช่วยรักษามดลูกให้ยุบตัวเข้าอู่เป็นปกติดี  หรือเอาหัวว่านนี้  ฝนกับน้ำสุกหรือน้ำสุรากิน  แก้ท้องแน่นจุกเสียด  หรือท้องร่วงหายดีนัก

ทางคงกระพัน  คุ้มครอง  ถ้าจะทำให้ว่านมหาเมฆนี้มีอิทธิปาฏิหาริย์  ให้เอาหัวว่านนี้เสกด้วย  “อิติปิโสธงชัยฯ” 3 คาบ  เมื่อเวลาเมฆเคลื่อนเข้าจับแสงอาทิตย์จนมืดมิด  แล้วเอาว่านที่เสกนี้กินจะมีกำลังมาก  และคงทนต่อศาสตราวุธทั้งปวง  เป็นจังงังด้วย  ถ้าจะหายตัวให้เอาว่านนี้ทาตัว  เดินไปคนมองไม่เห็นตัว

หมายเหตุ   ว่านนี้มีอีกชื่อ  คือ  ว่านเมฆประสิทธิ์  ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  35

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :