งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเมฆ ต้นที่ 1

เมฆ  มี 4 แบบ

1. เมฆ  Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นและหัวดุจดังว่านนางคำ  ต้นและกลางใบแดง  หัวเมื่อผ่าออกเนื้อในเป็นสีม่วง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาแก้พิษงู  ใช้หัวว่านนี้ฝนกับน้ำสุรากินและทาที่แผลถูกงูกัด  แล้วเอากากพอกแผลอีกทีหนึ่ง  ถอนพิษร้ายอสรพิษออก  พิษงูนั้นจะค่อยจางหายไปโดยสิ้นเชิง

หมายเหตุ  ว่านนี้  บางทีก็เรียก  ว่านเมฆดำ       ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก   คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  30

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  36

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  34

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  94

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  31  เรียก  ว่านมหาเมฆ อีกชนิด

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  327

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  59

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :