งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีจีน

เศรษฐีจีน   Euphorbia  milii  Des  Moulin.

ลักษณะ  ลำต้นอวบน้ำ  มีหนามเต็มไปหมด    มีใบรูปรีออกปลายยอด  มีดอกเป็นคู่  2 ดอกบ้าง  4 ดอกบ้าง  6  ดอกบ้าง  อาจมีถึง 8 ดอก   แต่บางทีก็มีแค่ดอกเดียว  มีดอก 3 พันธุ์  คือ สีขาว สีเหลือง และสีแดง

สรรพคุณ  ทางเสี่ยงทายโชคลาภ เป็นว่านที่สามารถซึมซับรัศมีแห่งโชคลาภจากเจ้าของได้ สามารถบ่งบอกโชคลาภของเจ้าของในช่วงนั้นได้   ถ้าเจ้าของกำลังจะมีโชคมาก  หรือน้อย  ขึ้นอยู่กับจำนวนดอก  สูงสุดมีแค่ 8 ดอกก็ถือว่าเจ้าของกำลังมีโชคใหญ่  ดังนั้นจึงควรเข้าไปคลุกคลีชื่นชมต้นว่านนี้เป็นประจำทุกวัน  เพื่อให้ต้นว่านได้ซึมซับรัศมีแห่งโชคได้  แล้วผลการเสี่ยงทายจะมีความแม่นยำขึ้น

หมายเหตุ  ว่านนี้คนทั่วไปจะเรียกว่า  โป๊ยเซียน  แต่เป็นโป๊ยเชียนพันธุ์ที่คนจีนนำเข้ามาปลูกในเมืองไทย  ซึ่งจะออกดอกน้อยมาก   ส่วนมากจะออกแค่ดอก  หรือ 2 ดอกต่อช่อเท่านั้น  นานๆ ทีจะเห็น 4 ดอก  หรือ 6 ดอก     แต่ 8 ดอกนั้นออกยากมาก  ซึ่งไม่ใช่โป๊ยเซียนพันธุ์ผสมดังเช่นปัจจุบันนี้

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  360

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :