งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีมงคล

เศรษฐีมงคล   Chlorophytum  bichetii  [Lerrer.]  Backer

ลักษณะ  ต้น  และใบ  เหมือนว่านเศรษฐีธรรมดา (เศรษฐีเรือนกลาง)  แต่ใบแคบ และสั้นกว่า  หัวคล้ายหัวตะไคร้

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  มักนำลาภผลมาให้  เป็นว่านเสี่ยงทายความมั่งคั่งของเจ้าของ  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม

หมายเหตุ  ว่านนี้  มีลักษณะเหมือน  ว่านเศรษฐีอินเดีย  เพียงแต่ใบเป็นสีเขียวล้วนเท่านั้น

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504, หน้า  22

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  354

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 100

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1011-1012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :