งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีมอญ

เศรษฐีมอญ   Ophiopogon  jaburan.

ลักษณะ  ลำต้น  ใบ  หัวเหมือนว่านนางล้อมทุกอย่าง  แต่ใบอ่อนกว่าสีเขียวเข้ม  ดอกขาวนวล

สรรพคุณ  ทางเสี่ยงทางโชคลาภ เป็นว่านเมตตามหานิยม  เสี่ยงทายโชคลาภ

หมายเหตุ  ว่านนี้  มีลักษณะเหมือน  ว่านเศรษฐีญวณ  เพียงแต่ใบเป็นสีเขียวล้วนเท่านั้น

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  77  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :