งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีอินเดีย

เศรษฐีอินเดีย   Chlorophytum  bichetii  [Lerrer.]  Backer

ลักษณะ  ต้นใบคล้ายว่านเศรษฐีเรือนนอก  แต่สั้นบางกว่า  ใบมีริมขาวน้อยๆ  หัวเหมือนเทียนไข

สรรพคุณ ทางเสี่ยงทายโชคลาภ  และทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้เป็นเมตตามหานิยม  นำลาภผลมาให้  เป็นว่านเสี่ยงทาย

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  8

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  359

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :