งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีใบพาย

เศรษฐีใบพาย   Aglaonema  cochinchinensis  Engl.

ลักษณะ  ใบคล้ายใบพาย  ต้นคล้ายต้นธรณีสาร  ดอกงามยิ่งนัก

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  ทำให้เกิดลาภผลมาสู่บ้าน  เป็นมิ่งขวัญแก่ผู้ปลูก  ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า  ว่านนางกวักทอง   ว่านชนิดนี้ไม่ใช่  ว่านหงสาไทย  อย่างที่เล่นกันในปัจจุบัน  แต่จริงๆ  แล้ว  ว่านชนิดนี้เป็นตระกูลอโกนีมาชนิดหนึ่ง  ชื่อว่า  กวักทอง  (นางกวักทอง)  และ  กวักเงินกวักทอง  (นางกวักเงิน,   โคชิน)

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  9

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  350

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :