งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐี

เศรษฐี   Zephyranthes  sp.

ลักษณะ  หัวเหมือนหัวหอม  ใบเหมือนกุยช่าย  มีสีเหลืองนวลๆ

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ปลูกไว้กับบ้านเป็นเสน่ห์มหานิยม  มักนำลาภผลมาให้  เป็นว่านเสี่ยงทายความมั่งคั่งของเจ้าของ

หมายเหตุ  ว่านนี้  เรียกหลายชื่อ  คือ  ว่านเศรษฐีธรรมดา  ซึ่งเป็นคนละต้นกับ  ว่านหอมดำ  ต่างกันที่  ว่านหอมดำ  มีดอกสีขาว

พบในตำราของ

พยอม  วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 21-22

ชั้น  หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 7 เรียก ว่านเศรษฐีธรรมดา

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1011   เรียก  ว่านเศรษฐีธรรมดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :