งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเสน่ห์จันทน์ขาว

เสน่ห์จันทน์ขาว   Homalomena  lindenii  [Rodigas]  Lindl.

ลักษณะ  ต้นและก้านคล้ายบอน  แต่ก้านสีขาว  ใบเหมือนใบโพธิ์  หน้าใบสีเขียวอ่อน  กระดูกใบสีขาวนวล  หัวมีครีบ  เป็นแท่งแทงขึ้นบนดิน  ตามก้านใบที่หลุดไปแตกหน่อขึ้นที่โคนต้น  ดอกตูมเหมือนดอกจำปี  ว่านนี้ชอบขึ้นในที่เย็น  มีต้นไม้บังและมีแดดส่องมารำไร  ปลูกไว้ในบ้านใส่กระถางตั้งไว้ในที่ร่ม  มีแดดส่องเล็กน้อย  ปลูกได้ทุกฤดูอยู่ได้ตลอดปีไม่เฉาโทรม  มีกลิ่นหอมหมดทั้งต้น  ราก    ก้าน  ใบ  ดอก  มีกลิ่นหอมดุจกัน

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านหรือร้านค้าขายเป็นศิริมงคล  มีโชคลาภ  เป็นเมตตามหานิยมวิเศษนัก

หมายเหตุ  ว่านนี้บางตำราเรียกว่า  ว่านเสน่ห์จันทน์เหลือง   ว่านเสน่ห์จันทร์ธรรมดา

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  44   เรียก   ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  8  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์ธรรมดา

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  87

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  21

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  17-19  เรียก  ว่านเสน่ห์จันมหาโพธิ์

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  35-36   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์เหลือง (ธรรมดา)

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  5

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  394-395

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  32-33 เรียก ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  5   เรียก ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1014  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :