งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเสน่ห์จันทน์ทอง

เสน่ห์จันทน์ทอง   Hyllingia  sp.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนแห้วหมู  สีเขียว  แต่ใหญ่กว่าแห้วหมู  ดอกมีเกษรสีเหลือง  มีกลิ่นหอมเล็กน้อย  หัวเหมือนกระเทียมโทน  มีกลิ่นหอมเย็นคล้ายไม้จันทน์หอม

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้ในบ้านเป็นศิริมงคล  มีความเจริญรุ่งเรือง  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  กกหัวแดง  หญ้ากกทราย

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  21   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทอง

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  5

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  398

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  33  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์ทอง

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  109   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์ทอง

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1015   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์ทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :