งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์ ต้นที่ 2

2. เสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์  Homalomena  sp.

ลักษณะ  ก้านเหมือนอุตพิต  ใบเหมือนใบโพธิ์หน้าใบยาว หน้าใบเขียวมัน ท้องใบขาวนวล  ยอดเหมือนพลับพลึง  มีกลิ่นหอมมาก  ดอกคล้ายจำปีตูม

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  และทางคงกระพัน ว่านนี้มีอานุภาพมาก  ท่านว่าหาค่ามิได้  ถ้าได้พบเป็นสำคัญแน่แล้วอย่าพึ่งขุด  ให้ทำกระทงสามมุม  ใส่หมาก 3 คำ  เบี้ย 3 เบี้ย  พลีกรรมเสียก่อน  แล้วเสกน้ำด้วย  “นะโมพุทธายะฯ”  3-7 คาบ  รดให้รอบต้น  แล้วประพรมตั้งแต่ยอดลงมาให้ทั่ว  แล้วจึงขุดเอาว่านนั้น  มาแกะเป็นรูปเบี้ย 5–8 เบี้ย  เมื่อจะปลุกเสก  ให้ถือศีลนุ่งขาวห่มขาวถือสัจจะ  และทำน้ำมนต์ด้วย  “อิติปิโส ถึง ภะคะวาติฯ 1,000 คาบ  ชำระตัว 3 วัน ให้หมดมลทินโทษทั้งปวง  แล้วจึงเอาเบี้ยนั้นใส่ลงในขัน    เอาน้ำมันหอมใส่ลงให้ท่วมเบี้ย  เสกด้วย  “อิติปิโส  ถึง  ภะคะวาติฯ”  1,000 คาบ  ในพระอุโบสถ  ให้มีบายศรีซ้ายขวา  เสกไปจนกว่าเบี้ยนั้นจะเดินเวียนทักษิณาวัตร์ไปรอบปากขันนั้นแล้วจึงเอาเถิด  เป็นประสิทธิแล   ถ้าเอาเบี้ยนั้นไปเล่นการพนันด้วย  ท่านว่าการพนันที่เล่นนั้นไม่มีเสียมีแต่ได้เสมอ

ถ้าจะทำเป็นเสน่ห์แก่ชายหญิง  ให้แกะเป็นรูปท้าวพระยามหาอำมาตย์  หรือเสนากรมหลวงฝ่ายใน  หรือรูปพระสงฆ์  ลงในขันสัมฤทธิ์  แล้วเอาน้ำมันจันทน์ใส่ลง  เสกด้วย  “อิติปิโส  ถึง  ภะคะวาติฯ”  1,000 คาบ  “นะโมพุทธายะฯ” 1,000 คาบ  เสกไปกว่ารูปที่แกะนั้นเวียนทักษิณาวัตร์รอบขันแล้วเอาเถิด  ถ้าจะไปที่ใดๆ พึงเอาน้ำมันนั้นทาหน้าผาก  ไปหาท้าวพระยาจะรักเราเหมือนบุตร  จะปรารถนาสิ่งใดก็สมความปรารถนา  ถ้าน้ำมันนั้น  หอมได้กลิ่นถึงไหนก็เอ็นดูเราถึงนั้น  ทั้งอยู่คงกระพันชาตรีฟันแทงมิเข้า  แม้จะจับเราก็ไม่อยู่  ถ้าจะล่องหนหายตัวเอาน้ำมันทาตัวก็หายได้  ถ้าจะให้เป็นจังงัง  เชิญรูปนั้นห่อผ้า  เอาน้ำมันทากระหม่อมและหน้าผาก  บริกรรมด้วย  “นะโมพุทธายะฯ” 3-7 คาบ  ใครทำร้ายมิได้เลย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  ศรีมหาโพธิ์  เสน่ห์จันทน์  เสน่ห์จันทน์หอม

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  17-19

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  14-16  เรียก   ว่านเสน่ห์จันทร์

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  87

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  16-17   เรียก   ว่านเสน่ห์จันทร์

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  399-341

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  30-32  เรียก ว่านเสน่ห์จันทร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :