งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเสือ

เสือ   Kaempferia  sp.

ลักษณะ  หัวว่านชนิดนี้เหมือนเศียรพระยานาคราช  หัวใหญ่เท่ากำมือ  สีเขียว  ดอกมีเกล็ดเหมือนเกล็ดปลากะโห้  ดอกนั้นเปลี่ยนสีได้สามสีในหนึ่งวัน  ใบเป็นแว่น  ลายเส้นสีเขียวเหมือนกับเขียนไว้  หัว  ก้าน  ใบ  ดอก  มีกลิ่นเหม็นสาบเหมือนสาบเสือ

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  และทางมหาอำนาจ  ใช้หัวว่านกินมีกำลังดุจพระยาเสือโคร่ง   มีอำนาจมากศัตรูย่อมพ่ายแพ้สิ้น  และคงกระพันชาตรียิ่งนัก  ว่านเสือนี้มีเดชานุภาพมาก  เอาหัวว่านนี้ถือติดตัวไป  ศัตรูทำร้ายมิได้เลย  เป็นมหาอำนาจ  จะทำการต่อสู้ศัตรูที่มารุมล้อมจำนวนมาก  ก็พ่ายแพ้พินาศสิ้น

ถ้าอยากรู้ว่าว่านเสือแท้หรือไม่  ท่านให้เอาหัวว่านใส่ลงในไห  แล้วเอาผ้าขาวคลุมปากไหไว้ 7 ชั้น    แล้วเอาเนื้อสดผูกไว้บนผ้าขาวปากไห  ถ้าว่านนี้ขึ้นมาติดอยู่กับเนื้อนั้นแล้ว  ท่านว่าเป็นว่านเสือแท้  เมื่อเป็นที่แน่ใจว่าเป็นว่านเสือแท้  ให้ปลุกเสกด้วยคาถานี้  “พุทธิ  พุทเธ  ทิเตเชหิ  ธัมธัมเมหิ  สะเตเชหิ  สุนทะรัง  สวาหะฯ”  ให้ปลุกเสก 108 คาบ  ว่านเสือนี้จะมีอิทธิปาฏิหาร์มหัศจรรย์  สามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวง  อยู่คงกระพันชาตรีวิเศษนัก

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้    เป็นเปราะชนิดหนึ่ง    ที่มีกลิ่นดังสาบเสือ     ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก

คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  6

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  19-20

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  35-36

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  88

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  26-27

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  106

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  68

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  55

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  404-405

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  40-41

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1021-1022

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :