งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแก่นจันทน์

ว่านแก่นจันทน์ Amomum sp.

ลักษณะ ต้น และใบ คล้ายกับข่า แต่เล็กกว่ามาก ช่วงใบถี่กว่าข่า ลำต้นกลม ตรงโคน 2-3 นิ้ว เป็นสีเม็ดมะขาม ดอกแทงขึ้นมาจากดิน หัวคล้ายกับหัวข่า แต่เล็กประมาณแก่นดินสอดำ เนื้อในเป็นสีน้ำผึ้งเข้มๆ มีกลิ่นหอมดังธูปกระแจะ
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล และมหาเสน่ห์ดีนัก ถ้ากินเข้าไปอยู่คงกระพันชาตรี มีกำลังฮึกเหิม
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ ผู้เขียนคิดว่า น่าจะเป็น พืชตระกูลเร่ว-กระวาน ขนาดเล็ก ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุวัตร กิติกูล จังหวัดนนทบุรี
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :