งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านแสงจันทร์

แสงจันทร์   Curcuma  sp.

ลักษณะ  หัวและต้นดุจดังขมิ้นขาว  ต้นสีเขียว  ใบสีเขียวกลางใบแดง  เนื้อในของหัวว่านสีโศก  หรือสีเขียวอ่อน

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาแก้พิษสุนัขบ้ากัด  พิษจระเข้กัด  พิษเสือกัด  และพิษสัตว์ต่างๆ  ที่ทำให้ปวด  คลั่ง  ทำให้พิษนั้นทุเลาจนหาย  เอาหัวฝนกับสุราให้ข้นแล้วกิน  และทารอบๆ บาดแผล  ถ้าถูกกัดใหม่ๆ  ให้เอาหัวว่านนี้โขลกแล้วพอกแผล  พิษเจ็บปวดจะหายทันที

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  29

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  34

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  38

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  22

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  408

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  26

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  105

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :