งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านใจดำ

ว่านใจดำ Curcuma sp.

ลักษณะ ต้น ใบ และหัว คล้ายขมิ้นชัน ก้านร่องกลางใบสีแดง ข้างในหัวเป็นวงกลมสีดำทึบ ขอบนอกวงเป็นสีคราม
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยารักษาโรค ฝนกับสุรากินแก้จุกเสียด แน่นท้อง แก้ปวดท้อง ลงท้อง แก้บิด มูกเลือด แก้ลมป่วง ธาตุพิการ
ทางคงกระพัน มีอานุภาพทางคงกระพันชาตรี ใช้กินหรือนำติดตัวก็ได้
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 130
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 30
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 131
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 59-60
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 69
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 958

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :