งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไก่แดง

ว่านไก่แดง Aeschynanthus andersonii C.B.Chlarke

ลักษณะ เป็นไม้เกาะตามต้นไม้ มีกิ่งห้อย ใบแข็งหนา สีเขียวอ่อน มีลายม่วง ดอกเป็นรูปประทัดโค้งเล้กน้อย สีแดงปลายดอกแต้มสีเขียว
สรรพคุณ ปลูกเป็นไม้ประดับ
หมายเหตุ ว่านนี้เป็นไม้ป่า เรียกว่า เอื้องหงอนไก่
พบในตำราของ
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 86

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :