งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไพลชมพู

ไพลชมพู   Zingiber  rubens  Roxb.

          ลักษณะ ลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1 เมตร  ใบเรียวยาวปลายแหลม  แต่จะกว้างกว่าไพลเหลืองเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ   หัวคล้ายเหง้าข่า  เนื้อในสีชมพูอ่อนๆ  กลิ่นหอมร้อน   หัวเมื่อขุดขึ้นมาแล้ว  จะมีรากติดมาไม่มากนัก  เมื่อรากแห้งแล้ว  ทำให้ผิวของหัวว่านเรียบไม่ค่อยมีรากติดสักเท่าไหร่

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้รักษาอาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำได้ดี  โดยนำหัวมาฝนกับน้ำหรือสุราทาบริเวณที่มีอาการ  กินเป็นยาอายุวัฒนะ

หมายเหตุ  ว่านนี้ มีหลายชื่อ คือ   ว่านไฟ   ถ้าต้นมีขนาดใหญ่ (2 – 3 เมตร) เนื้อสีชมพูเข้ม  เรียกว่า  ไพลแดง

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  73

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :