งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไพลดำ ต้นที่ 1

ไพลดำ  มี 2 แบบ

1. ไพลดำ   Zingiber  spectabile  Griff.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  คล้ายไพล   สีเขียวเป็นมันทั้งต้น  เนื้อในหัวสีม่วง  ดอกเป็นช่อหนาแข็งสีแดงสด

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้ทาแก้บอบช้ำได้ดีมาก

ทางคงกระพัน  ใช้หัวกิน  หรือผสมยาสัก  คงทนต่อาวุธ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ   จะเงาะ  ดากเงาะ

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  28   เรียก   ว่านไพรดำ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  292-293

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  60-61   เรียก   ว่านไพรดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :