งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไพลดำ ต้นที่ 2

2. ไพลดำ  (ไพลม่วง)   Zingiber  ottensii  Valeton.

ลักษณะ  ลำต้นขึ้นเป็นกอ  เอียงเล็กน้อย  ต้น  ใบ  หัว  คล้ายต้นกระทือ  ลำต้นสีแดง  ใบสีเขียวคล้ำ   เนื้อในหัวสีม่วงจางๆ  ช่อดอกออกจากดินขึ้นมา  รูปใข่ปลายทู่  กาบหุ้มดอกเป็นรูปไข่มนๆ  แข็งหนาสีแดงคล้ำ  ดอกชั้นในสีเหลืองนวลๆ

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาแก้ฟกช้ำ   แก้บอบช้ำ  ดีนัก

ทางคงกระพัน   ใช้หัวกินคงทนต่ออาวุธทั้งปวง

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  กระทือดำ  เฮียวดำ

พบในตำราของ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  27   เรียก  ว่านไพรดำ

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  71-72

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  84   เรียก  ว่านไพรดำ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :