งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไม้ดีด

ไม้ดีด   Kaempferia  rotunda  L.

ลักษณะ  ต้นและหัวคล้ายกระทือ  เนื้อในหัวมีสีขาว  กลิ่นหอมเล็กน้อย  กาบสีแดง  ใบคล้ายใบขมิ้น  หน้าใบมีลายสีขาว  หลังใบสีน้ำตาล

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยารักษาโรคตาทุกชนิด  เอาหัวสดๆ หั่นเป็นแว่นแช่น้ำฝนบริสุทธิ์  คือ  ให้รองน้ำฝนที่กลางแจ้ง  เอาหัวว่านที่หั่นแช่น้ำฝนนี้  มาหยอดตาที่เป็นโรคต่างๆ  เกี่ยวกับโรคตาโดยเฉพาะ

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  115

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  47

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  331

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  64

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :