งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่หลวง

สบู่หลวง   Dioscorea  sp.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  คล้ายกับกลอย

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้หัวว่านกินแล้วตามผิวหนังจะขึ้นเป็นผื่นทันที  จะทำให้จิตใจฮึกเหิม  ไม่ครั่นคร้ามเกรงกลัวต่อศาสตราวุธทั้งปวง  อยู่คงกระพันชาตรีชั่วเบา

หมายเหตุ  ว่านนี้เรียกอีกชื่อว่า  ว่านสบู่หลวงสัญ  ต้นที่อยู่ในรูปเป็นต้นที่  คุณลุงเกษม  อินทะชัยญะ  ค้นคว้ามา  เป็นกลอยตัวผู้ (มีดอกแต่ไม่ติดผล)  เถามีสีแดงคล้ำ

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  7

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  14   เรียก  ว่านสบู่หลวงสัญ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  31   เรียก  ว่านสบู่หลวงสัญ

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  8-9

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  374

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  22

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1026  เรียก  ว่านสบู่หลวงสัญ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :