งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

เสน่ห์จันทน์ดำ

เสน่ห์จันทน์ดำ  Homalomena  cf.  aromatic  Schott.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ก้าน  ใบ  เหมือนว่านเสน่ห์จันทน์ขาว  แต่ใบป้อมกว่า    ก้านมีสีแดงคล้ำ  เกือบดำ  ดอกตูมเหมือนดอกจำปีสีแดงคล้ำ  หัวมีกลิ่นฉุนร้อน

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านมีโชคภาภ  เมตตามหานิยม  ใช้หัวดองกับสุรากิน  แก้เลือดเสีย  ระดูสตรีมาไม่ปกติ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  เต่าเกลียด   เต่าเกียด  เต่าเขียด

พบในตำราของ

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  10  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์ดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :