งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านโบตั๋น

โบตั๋น   Epiphyllum  hookeri  Haw.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบพายแต่ยาว  ริมข้างใบเป็นจักรมนๆ  ก้านตรงโคนต้นกลม  ถึงคราวจะแตกดอกออกหน่อก็ออกทางใบ  ปลูกด้วยใบก็เป็น  แพร่พันธุ์ง่าย  ดอกมีสีขาว  กลีบดอกมีสีม่วง

สรรพคุณ  ทางเสี่ยงทาย  มีคุณในการบอกชะตาเจ้าของว่าน  ว่าจะมีโชคดีหรือไม่  จากการออกดอกของว่านนี้

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า  ว่านปู่ย่ง   ว่านปู่ย่า

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  202-203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :