งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไพลปลุกเสก

ไพลปลุกเสก   Zingiber  sp.

          ลักษณะ  ต้น  หัว  ใบ  คล้ายไพลเหลืองทุกอย่าง  แต่ต่างกันที่พื้นใบสีเขียว  มีสีขาวเป็นทางสลับกัน  โบราณคณาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นไพลที่ฤาษีปลุกเสก  แล้วได้มีการขยายพันธุ์ทั่วพื้นพิภพจักรวาลที่ว่านไพลชนิดนี้เกิดขึ้น

สรรพคุณ  มีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์เหนือกว่าว่านไพลทุกชนิด

ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยารักษาโรคได้ทุกชนิด

ทางคุ้มครอง  กินและทาแก้คุณไสยอาถรรพเวทย์ทุกชนิด  ใช้ขับภูติผีปีศาจคนที่ถูกคุณไสยได้ทุกอย่าง   หรือนำติดตัวก็ได้    ป้องกันอันตรายต่างๆ

ทางคงกระพัน  กินหัวว่าน  คงทนต่อศาสตราวุธในยุทธสงครามทุกชนิด    เสกหัวว่านด้วย   “นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ  จะพะกะสะ  ฯ”  3  คาบ

ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  เจริญด้วยโภคทรัพย์

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านฤาษีสร้าง    ว่านไพลเสก    ว่านไพลด่าง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  66-67

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  111-112   เรียก   ว่านไพลเสก   

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  29

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  294-295

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  80   เรียก   ว่านไพลด่าง

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  33   เรียก  ว่านไพลปลุกเศก

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  993

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :