งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านจันทโครบ Curcuma sp.

ลักษณะ ต้น ใบ หัว คล้ายขมิ้นธรรมดาทุกอย่าง แต่หัวมีเนื้อเป็นสีขาวนวล รสหอมเย็น
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล
ทางคงกระพัน เอาหัวว่านมาเสกด้วย “อุทธัง อัทโธ นะโมพุธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะฯ” 3 คาบ แล้วเอาหัวว่านติดตัวไปหรือหักออกกินก็ได้
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านนพมาศ และเป็นต้นละต้นกับ ว่านเสน่ห์จันทน์จันทโครพ ที่เป็นตระกูลเสน่ห์จันทน์
พบในตำราของ
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 6
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :