งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดอกทองกระเจา Stahlianthus sp.

ลักษณะ ช่วงใบเล็กสีเขียวขนาดใบว่านเพชรน้อย ใบบาง สีเขียวอ่อนๆ สลับเขียวแก่ กลางใบแดง ปลายใบแหลม ลำต้นเขียวมีสีแดงเรื่อๆ เรียวเล็กคล้ายต้นข้าว หัวกลมเล็กๆ (บางตำราว่าเป็นไหล) ดอกสีขาวตรงกลางสีเหลือง มีกลิ่นหอม
สรรพคุณ ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ใช้ในทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านหรือร้านค้าดีนักแล
พบในตำราของ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :