งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านทิพยเนตร

ว่านทิพยเนตร Kaempferia rotunda L.

ลักษณะ ต้นคล้ายกับต้นกระชาย ใบคล้ายขมิ้นแต่เล็กกว่า ใบมีลายเป็นจุดๆ คล้ายกับไข่ปลาสีขาว ตรงกลางใบต่อก้านขึ้นมามีสีม่วงๆ ท้องใบขาวนวล ต้นมีสีแดงคล้ำเล็กน้อย หัวคล้ายหัวกระชาย มีตุ่มงอกออกมาเป็นชั้นๆ คล้ายกับขิง เนื้อสีขาวมีพรายปรอทเป็นรัศมี
สรรพคุณ ทางคุ้มครอง มีอานุภาพทางมหาอำนาจ ปลูกไว้กับบ้านเป็นมหาอำนาจ คนเกรงกลัว ป้องกันโจรภัย
ทางสมุนไพร หั่นหัวเป็นแว่นแช่น้ำฝนหยอดตา แก้โรคตาเจ็บทุกชนิด
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 84
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 78-79
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 48
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 169
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 64-65
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :