งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ARACEAE

Page 1 of 3123

ว่าน แก้วหน้าม้า

ชื่อว่าน:  ว่านแก้วหน้าม้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Alocasia denunata

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กวักแม่จันทร์

ชื่อว่าน:  ว่านกวักแม่จันทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:

ชื่ออื่นๆ:  เดหลี

 

Continue reading

ว่าน กวักโพธิทอง

ชื่อว่าน:  ว่านกวักโพธิทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Caladium sp.

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านโพธิ์ทอง

 

Continue reading

ว่าน กวักโพธิเงิน

ชื่อว่าน:  ว่าน กวักโพธิเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Caladium sp.

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านโพธิ์เงิน

 

Continue reading

Page 1 of 3123

วงศ์ของว่าน :