งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน กบ

ชื่อว่าน: ว่าน กบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:

ชื่ออื่นๆ:

ลักษณะลำต้น/ราก:  เป็นเหง้าสัณฐานข้างกลมบางเหง้ารียาวสีเขียวมีลายเป็นข้อๆ รากออกมาตามข้อ ทำให้ดูคล้ายกบที่มีขายื่นออกมา

ใบ:  ใบยาวเรียวแหลม พื้นใบมีรอยพับตามยาวคล้ายพัด หรือคล้ายพืชตระกูลปาร์มที่เพิ่งงอก

ดอก:  เหมือนดอกกล้วยไม้

 

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี แดดรำไร พักตัวในฤดูแล้ง

การขยายพันธุ์:  เหง้า  หรือแยกหน่อจากต้น

 

การใช้ประโยชน์:

ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

ความเชื่อ:  ว่าน กบ นี้นิยมเล่นกันมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชเพราะสมัยนั้นมีท่านผู้ทรงคุณวิทยา ตั้งสำนักเป็นอาจารย์ในทางคงกระพันชาตรีมากจึงเป็นสิ่งที่ท่านคณาจารย์เหล่านั้นจะต้องเสาะหามาเลี้ยงไว้ จะไปไหน ๆ เอาหัวว่านนี้ติดตัวไปด้วย สามารถป้องกันตัวได้ดี ภัยต่าง ๆ ไม่มาแผ้วพาลเลย  บางท่านว่าเมื่อขุดเอามาแล้วให้เอาลวดตะกั่วร้อยปากมาแล้วเอามากวนกับปรอท ทำให้ปรอทตาย เป็นกายสิทธิ์ คือเอาหัว ว่าน มาตำแล้วคั้นเอาแต่น้ำไปผสมกวนกับปรอท ทำให้ปรอทแข็งตัว แล้วเอาห่อผ้าย้อมมะเกลือไว้ เอาตะกั่วหรือดีบุกใส่เข้าตั้งไฟหลอมให้ละลาย แล้วเอากากหัว ว่าน ที่เหลือใส่ในเบ้าหลอมต่อไปจนเป็นเถ้าไปหมด จึงเอาปรอทที่ห่อผ้าดำนั้นใส่ลงไปในเบ้าหลอมต่อไปจนไม่มีเถ้าเหลือในเบ้าจึงยกขึ้นมาเท จะปรากฏว่าตะกั่วหรือดีบุกนั้นกลายเป็นเงินบริสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :