งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน กระจายทอง

ชื่อว่าน: ว่านกระจายทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:
วงศ์ของว่าน: ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่นๆ: ดอกเข้าพรรษา(ชนิดต้นสีม่วง)

ลักษณะลำต้น/ราก: ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งเซ็นติเมตร มีรากสะสมอาหารอวบยาวทรงคล้ายนมกระชายแต่มีขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.4 เซนติเมตร ลำต้นเทียมบนดินมีสีม่วง สูงประมาณ 30 เซนติเมตร
ใบ: รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ หน้าใบสีเขียวแก่ ใต้ใบสีม่วง
ดอก: เหมือนดอกเข้าพรรษา ช่อมีสีม่วง ดอกแท้มีสีเหลือง

สภาวะการปลูก: ดินระบายน้ำดี แดดรำไร พักตัวในฤดูแล้ง
การขยายพันธุ์: เหง้า แง่ง แยกหน่อจากต้น หรือ จากเมล็ด

การใช้ประโยชน์:
ปลูกเป็นไม้ประดับ หรือ ตัดมาบูชาพระเช่นประเพณีตักบาตรดอกไม้ของพระพุทธบาทสระบุรี

ความเชื่อ: ปลูกไว้กับบ้านเรือนเป็นสิริมงคลเมตตามหานิยม โบราณใช้หัวหรือดอกมาบดรวมกับว่านกระจายเงิน ว่านกระจายนาก แล้วผสมกับดินสอพองหรือแป้งหอมผัดหน้าเพื่อให้ผลทางเสน่ห์มหานิยมหรือผสมกับสีผึ้งทาปากก็ได้โดยใช้ดอกเพียงอย่างเดียว ก่อนใช้ให้เสกด้วย “โสภควา อิติปิอรหัง สัมมาสัมพุทโธ โสภควาอิติปิอรหัง สุคโต โสภควาอิติปิโสอรหังอนุตตโรโสภควา อิติปิอรหังปุริสธมมาสารถี โสภควาอิติปิอรหังสัตถาเทวะมนุสสานัง โสภควาอิติปิอรหังพุทโธ โสภควาอิติปิอรหัง ภควาติ” 7 คาบ หรือใช้ปั้นเป็นแท่งไว้เพื่อลงอักขระทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ว่านต้นนี้บางท่านเรียกว่าว่านทองกระจายต้นแดง หรือตาเหินแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :