งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน กวักทองคำ / ว่าน กวักแม่ทองคำ

ชื่อว่าน:  ว่านกวักทองคำ /ว่านกวักแม่ทองคำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Aglonema tricolur (Nicols) Jervis “Russet”

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  ลำต้นเป็นปล้องสั้นๆสีเขียว ปนขาวและปนชมพู รากอวบอ้วน

ใบ:  ใบรูปรี ช่วงกลางใบเป็นทรงขอบขนานและสอบลงแหลมไปทางปลายใบ ก้านใบและกาบใบ มีสีขาวอมชมพู มีสีเขียวแต้มอยู่ประปราย พื้นใบมีสีเขียวปานกลางมีลายด่างขาวเล็กน้อย

ดอก:  คล้ายดอกบอน

 

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี โดยเฉพาะดินใบก้ามปู แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  แยกหน่อจากต้นเดิม

 

การใช้ประโยชน์:

ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

ความเชื่อ:  เป็นว่านที่ให้คุณทางด้าน การค้าการขาย ปลูกประดับบารมี อยู่เย็นเป็นสุข  บางถิ่นใช้อย่างเดียวกับว่านขันหมาก คือ นำเข้าไปในขบวญขันหมากด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :