งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่าน กวักพุทธเจ้าหลวง

ชื่อว่าน:  ว่าน กวักพุทธเจ้าหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Eucharis grandiflora Planch

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  ลำต้นใต้ดินลักษณะคล้ายหัวหอม

ใบ:  ก้านใบส่วนเหนือดินแทงขึ้นเป็นลำเกือบกลม มีส่วนเว้าเป็นร่องด้านในของต้น ใบสีเขียวมันจัดรูปทรงรี ผิวใบขรุขระ บอบใบย้วยเป็นคลื่น  ปลายใบแหลม และงุ้มลงเป็นจงอย

ดอก:  ช่อดอกแทงก้านยาวจากลำต้นใต้ดิน ออกดอกเป็นช่อ สีขาว มีประมาณ5-10 ดอกทยอยกันบาน แต่ละดอกมีรูปทรงแบบแตร มีกลีบดอก 6กลีบ กลีบดอกจะย้วยเป็นคลื่น แบบเดียวกับใบ

 

สภาวะการปลูก:  ชอบดินระบายน้ำดี แดดปานกลาง ความชื้นสูง

การขยายพันธุ์:  แยกหน่อจากต้นเดิม

 

การใช้ประโยชน์:

ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

ความเชื่อ:  ปลูกเป็นศิริมงคล เมตตามหานิยม ค้าขายดี ว่านนี้มีเรื่องเล่าอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าหลวง หรือ ในหลวงรัชกาลที่ห้า ว่า ท่านทรงปลูกเลี้ยงไว้ และทรงหวงแหนและรดน้ำด้วยพระองค์เองโดยตลอด

 

หมายเหตุ:  ว่านต้นนี้ มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เช่นเดียวกันกับว่านมหาโชค แตกต่างกันที่ลักษณะย่อยเท่านั้น โปรดสังเกตให้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :