งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ชื่อว่าน:  ว่าน นางคุ้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Eurycles amboinensis Lindl.

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ:

 

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  ลำต้นใต้ดินลักษณะคล้ายหัวหอม เมื่อหัวแห้งมีสีเหลืองนวล

ใบ:  ก้านใบทรงกระบอกยาว ประมาณ1 ฟุตกว่า ใบป้อมกลม เห็นเส้นใบชัดเจน

ดอก:  คล้ายดอกพลับพลึง เป็นช่อ ทรงซี่ร่ม

 

สภาวะการปลูก:  ดินระบายน้ำดี  แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  ขยายพันธุ์ด้วยหัว

 

การใช้ประโยชน์:

ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

ความเชื่อ:  ปลูกไว้ในบ้านมีคุณป้องกันไฟได้  และยังคุ้มกันภัยอันตรายต่าง ๆ  ท่านโบราณาจารย์จึงมักกล่าวไว้ว่า  ผู้ใดมีว่านนางคุ้มไว้คุ้มครองในบ้านเรือนตน  จึงเหมือนมีเกาะเพชรไว้ป้องกันภัยถึง ๗ ชั้นทีเดียว  ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือภัยอันตรายอย่างใด ๆ ย่อมสามารถมีอำนาจคุ้มครองป้องกันได้ทั้งสิ้น  อีกตำราหนึ่งว่า  เวลาจะเอาหัวติดตัวไปไหน ๆ ด้วยให้เศกด้วยคาถา “อุทธัง  อุทโธ” ๑๐๘ ครั้ง  หรือจะเสกด้วย “นะโมพุทธายะ” ก็ได้  สามารถคงทนต่อ  มีด, ไม้, หอก, ดาบ, ปืน, ธนู

 

หมายเหตุ: 

 

วงศ์ของว่าน :