งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ชื่อว่าน:  ว่าน เสน์ห์ขุนแผน

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Calathea majestica M.Kenn.CU.RoseoLineata.

วงศ์ของ ว่าน:  MARANTACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่าน ขุนแผน ว่าน สามกษัตริย์

 

ลักษณะลำต้น/ราก:  ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้ายาวๆ

ใบ:  ก้านใบสั้นประมาณ5-6 นิ้ว แทงจากต้นใต้ดินใบเดี่ยวสีเขียวทรงขอบขนานยาว ประมาณ4-10นิ้ว มีลายเส้นสีขาวและชมพูเข้ม ขีด ขนานกันไปตามแผ่นใบทั้งสองข้าง ปลูกลงดินทรงต้นจะใหญ่มาก อาจสูงถึง 1.5 เมตร แต่ลายที่ใบมักจะไม่ชัดหรืออาจไม่มีลายเลย

ดอก:

สภาวะการปลูก:  ดินทุกประเภท  แดดปานกลาง

การขยายพันธุ์:  ขยายพันธุ์ด้วยหัว

การใช้ประโยชน์: เป็น ว่าน ที่คนโบราณนับถือกันมาก เพราะนอกจากจะเป็น ว่าน ที่ปลูกไว้เป็นเสน่ห์มหานิยมแล้วยังเป็น ว่าน ที่แก้พิษงูได้อีกด้วย  เป็น ว่าน เสี่ยงทายอีกต้นหนึ่ง โดยให้ดูการเจริญงอกงามของว่านเป็นที่สังเกต เมื่อจะทำกิจการใด ถ้าเห็นว่านนั้นมีลักษณะไปตามแรกอธิษฐานก็ให้พึงตัดสินใจตามนั้น

ความเชื่อ:  ว่าน นี้ใช้เป็น ว่าน สำหรับเสี่ยงทาย คือ ถ้าต้นว่านนี้อับเฉาหรือเหี่ยวแห้งทรุดโทรม หรือเจริญงอกงาม ย่อมหมายถึงชะตาของเจ้าของ ว่าน ว่าเป็นผู้มีความเป็นอยู่เจริญดี หรือเสื่อมโทรมไปในตัวอีกด้วย

หมายเหตุ:

 

 

วงศ์ของว่าน :