งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

admin

Page 2 of 41234

ว่าน เสน์ห์ขุนแผน

ชื่อว่าน:  ว่าน เสน์ห์ขุนแผน

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Calathea majestica M.Kenn.CU.RoseoLineata.

วงศ์ของ ว่าน:  MARANTACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่าน ขุนแผน ว่าน สามกษัตริย์

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน เศรษฐีพายทอง

ชื่อว่าน:  ว่าน เศรษฐีพายทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน: -

วงศ์ของว่าน:  AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน รางจืดเถาว์

ชื่อว่าน:  ว่าน รางจืดเถาว์ / ว่าน รางจืดเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Thunbergia laurifolia Linn.

วงศ์ของว่าน:  THUNBERGIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กำลังช้างเผือก ยาเขียว เครือเขาเขียว ขอบชะนาง รางจืด(ภาคกลาง) คาย รางเย็น(ยะลา) ดุเหว่า(ปัตตานี) พอหน่อเตอ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ย่ำ แย้ แอดแอ(เพชรบูรณ์)

อ่านเพิ่มเติม [...]

ว่าน มหาหงษ์

ชื่อว่าน:  ว่าน มหาหงษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Hedychium coronarium J.Koning

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านสะระเต(ภาคอีสาน) ว่านกระทายเหิน หางหงส์(ภาคกลาง) ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ(แม่ฮ่องสอน)

 

Continue reading

Page 2 of 41234

วงศ์ของว่าน :