งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ZINGIBERACEAE

Page 2 of 3123

ว่าน กระแจะจันทน์

ชื่อว่าน:  ว่าน กระแจะจันทน์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Kaempferia sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กระจายทอง

ชื่อว่าน: ว่านกระจายทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:
วงศ์ของว่าน: ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่นๆ: ดอกเข้าพรรษา(ชนิดต้นสีม่วง)

Continue reading

ว่าน มหาหงษ์

ชื่อว่าน:  ว่าน มหาหงษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Hedychium coronarium J.Koning

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านสะระเต(ภาคอีสาน) ว่านกระทายเหิน หางหงส์(ภาคกลาง) ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ(แม่ฮ่องสอน)

 

Continue reading

ว่าน กงจักรพระอินทร์

ชื่อว่าน:  ว่าน กงจักรพระอินทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Curcuma sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

Page 2 of 3123

วงศ์ของว่าน :