งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนางคำ ต้นที่ 2

2. นางคำ   Curcuma  aeruginosa  Roxb.

 ลักษณะ  ต้นเขียว  ใบเขียว  เนื้อในหัวมีสีเขียว (ขาว)

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ใช้แก้อิทธิฤทธิ์ว่านทั้งปวงได้  เพราะเป็นพระยาว่าน

หมายเหตุ  ว่านนางคำชนิดนี้  น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านมรกต  และเป็นคนละชนิดกับ  ว่านนางคำขาว  หรือ  ว่านคันธมาลา  เพราะ มีเส้นกลางใบสีแดง  ซึ่งชนิดหลังนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านคันธมาลาขาว

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  4  (ระบุว่า  เนื้อในหัวสีขาว)

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  18-19

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  182

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  48-49  (ระบุว่า  เนื้อในหัวสีขาว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :