งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหากำลัง

มหากำลัง   Curcuma  comosa  Roxb.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  ดุจดั่งขมิ้นอ้อย  แต่เนื้อในหัวเป็นสีขาว  มีรสขมขื่นและฉุนจัด

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาบำรุงกำลัง  ให้เอาหั่นเป็นแว่นตากแดดให้แห้งบดเป็นผง  กินกับสุราหรือน้ำผึ้งบำรุงกำลัง  หญิงคลอดบุตรใหม่ๆ กินเป็นยาชักมดลูก  ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว

หมายเหตุ  ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  62

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  54

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  306

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :