งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหานิล

มหานิล   Amauroderma  rude  [Berk.]  Pat.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  คล้ายผักแว่น  แต่ใบใหญ่และแข็งกว่า  หัวเหมือนหัวว่านเพชรน้อย  แต่มีเนื้อข้างในเป็นสีดำดังสีนิล

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยาแก้ไข้  และแก้ทรางในเด็กทุกชนิด  เอาหัวว่านนี้ฝนกับน้ำซาวข้าวหรือน้ำดอกไม้  กินแก้ไข้และแก้ทรางเด็ก

ทางคงกระพัน  เอาหัวว่านนี้มาปลุกเสกด้วยคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ 108 คาบ  คงทนต่อศาสตราวุธทั้งปวง  เมื่อกินว่านนี้ทำให้อยู่คงทนชั่วเบา  นำเอาหัวว่านนี้ถือติดกับตัวป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็น  เห็ดจวักงู  ซึ่งมีหลายชื่อ  เห็ดนางกวัก  เห็ดงูเห่า  เห็ดแม่เบี้ยงูเห่า

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  63

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  34

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  308

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :